ΦΙΛΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στις 25 Ιανουαρίου η συνέλευση των Βατικιωτών στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο αποφάσισε τα βασικά άρθρα του καταστατικού του Συλλόγου “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ”.

 

Η προσωρινή διοίκηση αποτελείται από τους: Παναγιώτη Τριπόντικα, Μπιλλίνη Χαράλαμπο, Τσαλαβούτα Δημήτρη, Βελιώτη Ευστάθιο, Μόσχου Μαρία.

 

 • ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ:
 • Η με κάθε τρόπο στήριξη του Κέντρου Υγείας Νεάπολης.
 • Η μέριμνα για την ικανοποίηση εκτάκτων, επειγόντων ή άλλων αναγκών του Κέντρου Υγείας Νεάπολης.
 • Η εμπέδωση στην Κοινωνία, του πνεύματος πρόληψης κάθε ασθένειας.

 

 

Η προώθηση των σκοπών του Συλλόγου γίνεται με όλα τα νόμιμα μέσα, τα οποία ενδεικτικά είναι:

 • Η αγορά εργαλείων, υλικών και μηχανημάτων.
 • Η πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού.
 • Η κατασκευή νέων και η συντήρηση των υφιστάμενων κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων του Κέντρου Υγείας Νεάπολης.
 • Κατάλληλες ενέργειες κατ παραστάσεις προς όλες τις αρμόδιες αρχές και Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα.
 • Ανακοινώσεις και δημοσιεύματα στον τύπο.
 • Η συνεργασία με άλλους Συλλόγους, Σωματεία ή οργανώσεις που είτε υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν και που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς.
 • Η πραγματοποίηση διαλέξεων, εκδρομών, εορτών, χορών, αθλοπαιδιών, εράνων, μελετών, θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων.

Το “ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ” είναι ο σηντικότερος θεσμός των Βατίκων γιατί αυτός στηρίζει την ύπαρξη της Τοπικής Κοινωνίας. Η κατολίσθηση του Δημοσίου Τομέα στην αδυναμία και κάποτε  στην ανυπαρξία μας υποχρεώνει να βοηθήσουμε όπως και όσο μπορούμε.

Αν σας ενδιαφέρει το καταστατικό του υπό ίδρυση Συλλόγου απευθυνθείτε με όποιον τρόπο στην εφημερίδα “ΤΑ ΒΑΤΙΚΑ”. Θα σας το στείλουμε ηλεκτρονικά.