Γνωμικά του Επίκουρου

Ένας παραξηγημένος φιλόσοφος, ένα κίνημα που θέλει προσοχή και έρευνα γιατί πολλές πτυχές του μπορεί να είναι χρήσιμες στην σημερινή κοινωνία…

Μέγιστος καρπός της αυτάρκειας: Η ελευθερία

http://epicurosblog.blogspot.gr/p/blog-page_21.html